Tip: gebruik voorraadbeheer software om je voorraad efficiënt te beheren. Top 2:
(1) Silvasoft.nl (2) AFAS software

Het beschikken over een voorraad houdt een aantal risico’s in. Zo kan een voorraad gedateerd raken en niet langer verkoopbaar zijn, maar er kan ook schade optreden. Het is mogelijk om je met behulp van een voorraadverzekering voor een aantal risico’s te laten verzekeren. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden met extra voorwaarden en uitsluitingen. Onder andere de garantie tegen onderverzekering is hierbij heel belangrijk.

Betekenis van een voorraadverzekering

Een voorraadverzekering is een verzekering die schade aan de voorraad van een onderneming dekt. Het gaat meestal om een verzekering die enkel in welbepaalde gevallen schade vergoedt en niet om een allriskverzekering, maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. De meeste voorraadverzekeringen dekken onder andere waterschade, diefstal, vandalisme, aanrijdingen met het gebouw en defecten aan koelinstallaties. Hierbij gelden vaak een aantal voorwaarden. Zo is bijvoorbeeld vandalisme enkel gedekt bij gebouwen die duidelijk in gebruik zijn genomen.

De voorraadverzekering dekt over het algemeen niet alleen de schade zelf, maar ook de kosten van experts, opruimingskosten, oplopende opslagkosten en kosten om dreigende schade te voorkomen.

Meestal dekt de verzekering enkel voorraden die in de onderneming zijn opgeslagen en niet de voorraden die zich elders bevinden, bijvoorbeeld omdat er bij een levering eigendomsvoorbehoud werd gemaakt. Bij sommige voorraadverzekeringen zijn goederen die elders zijn opgeslagen wel gedekt, maar enkel tot een maximaal bedrag. Dit bedrag is vaak vrij laag.

Ten slotte dekt de voorraadverzekering over het algemeen niet alleen de voorraden die bestemd zijn voor verkoop, maar ook grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, halffabricaten, verpakkingsgoederen et cetera.

Opletten voor uitsluitingen

Voorraadverzekeringen bevatten altijd een aantal uitsluitingen. Dit zijn situaties waarbij de voorraadverzekering geen dekking biedt. Wat al dan niet uitgesloten is, staat te lezen in de polisvoorwaarden. Veelvoorkomende uitsluitingen zijn:

 • Schade door natuurrampen (bv. aardbevingen en vulkaanuitbarstingen)
 • Schade door biochemische, elektromagnetische of biologische wapens
 • Schade door molest
 • Schade door overstroming
 • Schade door computervirussen
 • Schade door schimmels, virussen, bacteriën en ongedierte
 • Schade door langzaam werkende invloeden (bv. corrosie, verkleuring door lichtinval enzovoort)
 • Opzettelijk veroorzaakte schade
 • Schade bij het transport (hiervoor bestaan er transportverzekeringen)
 • Schade aan goederen die elders zijn opgeslagen (soms wel gedekt tot een maximaal bedrag)
 • Schade bij korte stroomstoringen (een noodgenerator blijft belangrijk)
 • Diefstal zonder braakschade (bv. door eigen werknemers)
 • Productfouten die schade veroorzaken
 • Illegale activiteiten (bv. schade aan een voorraad die wordt gebruikt voor hennepteelt)

Let ten slotte ook altijd op regionale beperkingen. Veel voorraadverzekeringen bieden dekking bij schade aan voorraden die zich in Europa bevinden, maar niet aan voorraden die zich elders in de wereld bevinden.

Garantie tegen onderverzekering

De premie wordt berekend in functie van de geschatte waarde van de voorraad. Veel voorraadverzekeraars kennen daarbij een garantie tegen onderverzekering toe. Als de schade dan toch hoger zou uitvallen omdat er een grotere voorraad aanwezig is, zal de verzekeraar gewoon de werkelijke schade vergoeden. Aan zo’n garantie tegen onderverzekering zijn vaak wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo is het meestal verplicht om jaarlijks de polis te actualiseren door de nieuwe voorraadinformatie door te geven. Een correct inzicht in de aanwezige voorraad en het gebruik van voorraadbeheersoftware krijgt dan ook de nodige aanbeveling.

Silvasoft voorraadbeheer

Silvasoft voorraadbeheer

De best gewaardeerde voorraadbeheer software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Silvasoft voorraadbeheer software Vanaf € 5,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Inkoopadviezen
Goederenontvangst
Silvasoft voorraadbeheer software € 15,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Batch- en serienummers
Verzamelproducten
Silvasoft voorraadbeheer software € 20,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Barcodescanner
Verzamelproducten
Silvasoft voorraadbeheer software € 30,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Meerdere magazijnen
Verzamelproducten
Silvasoft voorraadbeheer software € 30,45
Voorraadwaarschuwing
Batch- en serienummers
Barcodescanner
Silvasoft voorraadbeheer software € 40,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Meerdere magazijnen
Batch- en serienummers
Silvasoft voorraadbeheer software € 45,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Meerdere magazijnen
Barcodescanner
Silvasoft voorraadbeheer software € 55,45
Meerdere magazijnen
Batch- en serienummers
Barcodescanner
(5 reviews)8.8/10
Brincr voorraadbeheer Vanaf € 79,00 per maand
Meerdere magazijnen
14 dagen gratis
+35 koppelingen
(15 reviews)9.3/10
Stockitup voorraadbeheer software Vanaf € 10,- p/m (per module afneembaar)
Voorraadbeheer
Orderverwerking
Inkoopadviezen

Vergelijk alle voorraadbeheer software op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie