Tip: gebruik voorraadbeheer software om je voorraad efficiënt te beheren. Top 2:
(1) Silvasoft.nl (2) AFAS software

Bij voorraadbeheer draait het natuurlijk allemaal om het beheren van voorraden met goederen. Er bestaan echter verschillende soorten goederen en er zijn diverse manieren om een onderverdeling te maken. Dankzij zo’n onderverdeling krijg je in je voorraadbeheersoftware snel inzicht in de aanwezige soorten voorraden. Bovendien kunnen er ook gevolgtrekkingen aan worden gekoppeld. Zo kan je bijvoorbeeld eenvoudig zien dat je nog opslagruimte hebt voor extra stapelgoederen, maar niet voor gassen.

Omdat elke onderneming andere soorten goederen heeft, moet je meestal zelf een onderverdeling maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en elke onderneming zal daarbij andere keuzes moeten maken. Het begint in ieder geval met het onderscheid tussen massagoederen, stukgoederen en verpakkingsgoederen, maar ook dit zal vervolgens telkens verder verfijnd moeten worden.

Massagoederen of bulkgoederen

Massagoederen zijn goederen die niet per stuk maar in bulk worden verpakt, opgeslagen, geladen en gelost. Massagoederen kunnen bijvoorbeeld in dozen, containers of zelfs in grote silo’s worden opgeslagen. Er bestaan verschillende manieren om massagoederen verder onder te verdelen.

Een eerste onderverdeling is deze naar giftigheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om chemische producten die direct of indirect planten, dieren of mensen kunnen vergiftigen. Bij dergelijke goederen spelen extra veiligheidseisen mee die soms wettelijk zijn opgelegd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de opslagmethode of de opslagomstandigheden, maar ook voor de opslaglocatie. Soms mogen giftige stoffen namelijk niet zomaar naast andere goederen worden geplaatst.

Daarnaast moeten we ook nagaan of de stoffen een bepaald water- of bodemverontreinigingsrisico inhouden. Ook hier geldt dat dit gevolgen kan hebben voor de opslagmethode en -locatie.

Vervolgens moeten we een onderscheid maken tussen de verschijningsvorm. Bij gassen wordt veelal een aanvullend onderscheid gemaakt naargelang de opslagmethode. Het gaat dan om de opslag bij atmosferische druk en normale temperatuur (dit wordt vrijwel niet meer gedaan), de opslag onder druk en bij normale temperatuur (opslag van gasflessen zoals propaanflessen) en de opslag bij atmosferische druk en lage temperatuur. Daarnaast zijn er ook de vloeibare stoffen waar opnieuw strikte regels kunnen gelden. Denk maar aan de opslag van vloeibare zuurstof of LNG.

Ook de aanwezigheid van brand- en explosiegevaar kan de onderverdeling beïnvloeden. Ook voor vaste goederen kan er zo’n risico bestaan. Denk maar aan de opslag van kunstmest.

Wanneer massagoederen niet onder een van de bovenstaande categorieën kunnen worden ondergebracht, gaat het veelal om algemene stortgoederen. Stortgoederen zijn goederen in vaste vorm die in grote massa worden vervoerd en opgeslagen. Het gaat bijvoorbeeld om aardappels, plastickorrels of mineralen. Vaak maakt men hier een onderscheid naargelang het type opslagmethode: open opslag, omwalde opslag of gesloten opslag. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met het stortgewicht, de storthoek, de korrelvorm, de korrelgrootte en bijzondere producteigenschappen.

Stukgoederen

Stukgoederen zijn goederen die individueel worden aangekocht, geteld, verkocht enzovoort. Ook hier bestaan er verschillende methoden om ze verder onder te verdelen. Veelgebruikte methoden om ze verder onder te verdelen:

  • Naar hun hanteerbaarheid
  • Naar hun stapelbaarheid
  • Naar hun vormvastheid
  • Naar hun schadegevoeligheid

Verpakkingsgoederen

Verpakkingsgoederen vervullen een belangrijke functie voor voorraadbeheerders, maar ook in het bredere logistieke traject. Verpakkingen doen namelijk meer dan alleen de goederen verplaatsbaar maken, ze zorgen er ook voor dat de goederen herkenbaar zijn, de inhoud of omgeving beschermd blijft, de verkoop wordt bevorderd enzovoort. Over het algemeen is het ook hier dat er een eerste onderscheid wordt gemaakt, bijvoorbeeld tussen transportverpakkingen en opslagverpakkingen. Daarnaast kan er een verder onderscheid worden gemaakt naargelang het type materiaal, de vervoerswijze, de transportomstandigheden, de stapelmogelijkheden enzovoort.

Silvasoft voorraadbeheer

Silvasoft voorraadbeheer

De best gewaardeerde voorraadbeheer software van 2024!

(5 reviews)8.8/10
Brincr voorraadbeheer Vanaf € 79,00 per maand
Meerdere magazijnen
14 dagen gratis
+35 koppelingen
(85 reviews)9.6/10
Silvasoft voorraadbeheer software Vanaf € 5,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Inkoopadviezen
Goederenontvangst
Silvasoft voorraadbeheer software € 15,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Batch- en serienummers
Verzamelproducten
Silvasoft voorraadbeheer software € 20,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Barcodescanner
Verzamelproducten
Silvasoft voorraadbeheer software € 30,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Meerdere magazijnen
Verzamelproducten
Silvasoft voorraadbeheer software € 30,45
Voorraadwaarschuwing
Batch- en serienummers
Barcodescanner
Silvasoft voorraadbeheer software € 40,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Meerdere magazijnen
Batch- en serienummers
Silvasoft voorraadbeheer software € 45,45 p/m
Voorraadwaarschuwing
Meerdere magazijnen
Barcodescanner
Silvasoft voorraadbeheer software € 55,45
Meerdere magazijnen
Batch- en serienummers
Barcodescanner
(8 reviews)10.0/10
Stockpilot voorraadbeheer software € 32,- p/m
Één centraal dashboard
Verzendlabels
Voorraad synchroon

Vergelijk alle voorraadbeheer software op prijs, reviews en functies!

Tags:

goederen, massagoederen, stukgoederen

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie